top of page
פתיחת עסק חדש
דוחות שנתיים ליחידים

כחלק מפעלויות המשרד, אנו מציעים גם סיוע בביקורות דוחות שנתיים.

הצהרות הון

השירותים שלנו

יעוץ וליווי פיננסי

כחלק מפעילות המשרד השוטפת אנו מייעצים ומלווים את העסק לאורך כל דרכו, לכל מטרה פיננסית וגם ליעוץ חד פעמי.

מחזור וליווי משכנתא

כחלק מפעילויות המשרד השוטפות אנו נוכל לסייע לכם בלקיחה או מחזור המשכנתא ולייעץ לכם את הדרך הטובה והנוחה ביותר עבורכם להתמודדות עם התהליך.

ביקורת דוחות שנתיים
הנהלת חשבונות מכל סוג

כל עסק במדינת ישראל חייב לפי התקינה לנהל מערכת הנהלת חשבונות

.כפולה או חד צדדית

הלוואות ערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה נועדו כדי לסייע לעסקים קטנים או בינוניים שצריכים אשראי על מנת

להמשיך ולצמוח.

החזרי מס
bottom of page